Strict-Transport-Security: max-age=16070400; includeSubDomains
top of page

Ochrona danych

aleo solar GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy, jakie dane przechowujemy i jak je wykorzystujemy. Przetwarzanie lub przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wymogi unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG)

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

aleo solar GmbH z siedzibą w

Mariusa-Eriksena

Ulica 1 17291 Prenzlau

T: +49 3984 8328 0

F: +49 3984 8328-115

info@aleo-solar.de

odpowiada za przetwarzanie danych na tej stronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Jako podmiot odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. ogólne dane kontaktowe).

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma aleo Solar GmbH – Marius-Eriksen-Str. 1, 17291 Prenzlau.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z ochroną danych wyznaczyła inspektora ochrony danych.

Adres/Kontakt

Henryk Gierke

Marius-Eriksen-Str. 1

17291 Prenzlau

0049 3984 83281802

datenschutz_@aleo-solar.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych (zgodnie z art. 7 RODO)

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail na adres info@aleo-solar.de. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim. Jest on dostarczany w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i informacji (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 19 RODO)

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktu wymienionych w stopce redakcyjnej w tej i innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej strony internetowej, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu przeglądarki „https://” oraz symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, w tym Twoje dane kontaktowe, aby móc przetworzyć Twoją prośbę lub być dostępnymi w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem na adres info@aleo-solar.de.

Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie potrzeba ich przechowywania. Obowiązujące przepisy prawa – w szczególności okresy retencji
Mehr zu diesem AusgangstextFür weitere Übersetzungsinformationen ist ein Ausgangstext erforderlich
Feedback geben
Seitenleisten
Verlauf
Gespeichert
Etwas beitragen
Zeichenbeschränkung: 5.000. Du kannst mithilfe der Pfeile weiter übersetzen.

aleo solar GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy, jakie dane przechowujemy i jak je wykorzystujemy. Przetwarzanie lub przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wymogi unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG)

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

aleo solar GmbH z siedzibą w

Mariusa-Eriksena

Ulica 1 17291 Prenzlau

T: +49 3984 8328 0

F: +49 3984 8328-115

info@aleo-solar.de

odpowiada za przetwarzanie danych na tej stronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Jako podmiot odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. ogólne dane kontaktowe).

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma aleo Solar GmbH – Marius-Eriksen-Str. 1, 17291 Prenzlau.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z ochroną danych wyznaczyła inspektora ochrony danych.

Adres/Kontakt

Henryk Gierke

Marius-Eriksen-Str. 1

17291 Prenzlau

0049 3984 83281802

datenschutz_@aleo-solar.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych (zgodnie z art. 7 RODO)

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail na adres info@aleo-solar.de. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO)

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim. Jest on dostarczany w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i informacji (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 19 RODO)

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktu wymienionych w stopce redakcyjnej w tej i innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej strony internetowej, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu przeglądarki „https://” oraz symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, w tym Twoje dane kontaktowe, aby móc przetworzyć Twoją prośbę lub być dostępnymi w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mailem na adres info@aleo-solar.de.

Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie potrzeba ich przechowywania. Obowiązujące przepisy prawa – w szczególności okresy retencji

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Nasza strona korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to internetowy program reklamowy. W ramach programu reklamy online pracujemy ze śledzeniem konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. My i Google możemy użyć pliku cookie, aby rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie są identyfikowalne w witrynach reklamodawców AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci Adwords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło w ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Jednak klienci AdWords nie otrzymują żadnych informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego użyciu. W tym przypadku plik cookie konwersji musi zostać dezaktywowany w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Oznacza to, że statystyki śledzenia konwersji nie są uwzględniane.

„Cookies konwersji” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej reklamy.

Szczegóły dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawianie plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Źródło: konfigurator ochrony danych z my-datenschutzbeauftragter.de

Zmień politykę prywatności


Jako osoba odpowiedzialna zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie w odniesieniu do obowiązujących przepisów o ochronie danych. Obecny stan to (czerwiec 2019).

bottom of page