Strict-Transport-Security: max-age=16070400; includeSubDomains
top of page

Gegevensbescherming

aleo solar GmbH neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over welke gegevens wij opslaan en hoe wij deze gebruiken. De verwerking of verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de vereisten van de EU-algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe federale gegevensbeschermingswet (BDSG)

Algemene informatie en verplichte informatie

aleo solar GmbH gevestigd in

Marius Eriksen

Straat 1 17291 Prenzlau

T: +49 3984 8328 0

F: +49 3984 8328-115

info@aleo-solar.de

is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als verantwoordelijke instantie beslissen wij alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. algemene contactgegevens).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aleo Solar GmbH – Marius-Eriksen-Str. 1, 17291 Prenzlau.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld door de persoon die verantwoordelijk is voor alle gegevensbeschermingskwesties.

Adres/contactpersoon

Hendrik Gierke

Marius-Eriksen-Str. 1

17291 Prenzlau

0049 3984 83281802

datenschutz_@aleo-solar.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking (volgens artikel 7 AVG)

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan info@aleo-solar.de is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (volgens art. 77 AVG)

Als betrokkene heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (volgens artikel 20 AVG)

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en informatie (volgens art. 15, 16, 17, 18, 19, AVG)

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de in het colofon vermelde contactmogelijkheden met betrekking tot deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel "https://" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Contact Formulier

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Voor de herroeping volstaat een informele mededeling per e-mail aan info@aleo-solar.de.

 

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De via het contactformulier doorgegeven gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming tot opslag herroept of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

 

Wanneer u onze website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verzameld. Alleen als u besluit meer informatie te ontvangen of een probleem met ons te delen, hetzij door een contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen, deelt u privégegevens met ons.

 

Deze gegevens kunnen zijn:

 

uw voornaam,

uw achternaam,

uw adres,

uw telefoonnummer,

uw e-mail,

Uw bedrijf: particulier / handelaar / installateur / EPC /

Uw bedrijfsnaam

 

In overeenstemming met de aanbeveling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruiken wij standaard de gegevensbeschermingsbeginselen om alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens te verzamelen.

 

Gegevens nieuwsbrief

 

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet instemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u meldt zich af via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

 

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden bij afmelding gewist. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

 

YouTube

 

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plugins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

 

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht.

 

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen, wanneer u op uw YouTube-account bent ingelogd. Door vooraf uit te loggen heb je de

YouTube kan je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toewijzen als je bent ingelogd op je YouTube-account. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Details over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

 

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

 

Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Indien andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

 

Google Analytics

 

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

 

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om onze website en eventueel onze reclame te optimaliseren.

 

 

IP-anonimisering

 

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Deze zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en het daar inkorten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser plugin

 

De instelling van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt worden. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, worden verzameld en vervolgens door Google worden verwerkt. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

 

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt verhinderd: Google Analytics deactiveren.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

 

Verwerking van bestellingen

 

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google.

 

Demografische kenmerken met Google Analytics

 

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk de gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door een algemeen verbod op het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

 

Google AdSense

 

Onze website maakt gebruik van Google AdSense.

 

 De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wordt gebruikt om advertenties te integreren en plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van web beacons. Web beacons zijn onzichtbare graphics die een analyse van het bezoekersverkeer op onze website mogelijk maken.

 

 

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar opgeslagen.De servers bevinden zich in de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

 

 

Onze website maakt gebruik van Google AdWords.De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een programma voor online reclame. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken wij met conversietracking.

Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Dankzij de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorverwezen.

 

 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie.De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. De servers bevinden zich in de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

 

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een programma voor online reclame. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken wij met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Dankzij de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorverwezen.

 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden uitgeschakeld. Op deze manier zal er geen opname plaatsvinden in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

 

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

 

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring


Als verantwoordelijke behouden wij ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen met betrekking tot de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. De huidige status is (juni 2019).

bottom of page